PAR SPĒLI


Par spēli

„Vasara kopā ar Kartupeli vai Kartupeļa dienasgrāmata”

Spēles organizators: Alojas Ausekļa vidusskola.

Sadarbības partneri: SIA “Aloja Starkelsen”.

Spēles mērķis

Iepazīt klātienē kartupeļa audzēšanas prieku – audzējot katram komandas dalībniekam kartupeli podā vai dobē (vagā), dalīties ar saviem vērojumiem un pieredzi komandā, radot un stiprinot izpratni par bioloģisku saimniekošanu un, veidojot kartupeļa virtuālo komandas dienasgrāmatu vietnē www.kartupelis.lv.

Spēles uzdevumi

 1. Sekot līdzi kartupeļa augšanas procesam.
 2. Dokumentēt fotogrāfijās kartupeļa augšanas procesu un ievietot informāciju savas komandas profilā www.kartupelis.lv.

Spēles dalībnieki

Spēlē var piedalīties Latvijas skolu 2.-3.klases 5 skolēnu komandas, kuras katrs dalībnieks ir iestādījis Kartupeli podā vai dobē (vagā).

Spēles noteikumi

 1. Spēles norises laiks no maija līdz septembrim.
 2. Spēle ietver reāla kartupeļa audzēšanu podā un virtuālā komandas profila veidošanu kartupelim vietnē www.kartupelis.lv.
 3. Lai uzsāktu spēli, komandai ir jāreģistrējas spēlei vietnē kartupelis.lv (komandu reģistrē atbildīgais skolotājs – kapteinis)
 4. Izveidojot komandas profilu vietnē www.kartupelis.lv , spēles komandas kapteinis var:
  1. nomainīt virtuālā Kartupeļa izskatu, atbilstoši komandas vēlmēm no dotajām iespējām;
  2. ierakstīt komandas Kartupeļa vārdu un atrašanās vietu;
  3. norādīt/ nomainīt reālā Kartupeļa fiziskos parametrus;
  4. dokumentēt Kartupeļa augšanas procesu – veicot komandas ierakstu un/vai pievienojot fotogrāfiju;
  5. sekot līdzi citu audzētāju komandu ierakstiem;
  6. ja nepieciešams, dzēst veiktos ierakstus;
  7. visām minētajām darbībām nav noteikta regularitāte, tomēr veikt ierakstu (piemēram, par pirmo asniņu, kartupeļu norakšanu u.c.) un norādīt Kartupeļa garumu būtu vēlams vismaz reizi mēnesī.
 5. Izveidotais komandas profils ir apskatāms publiski, profilā izveidotās fotogrāfijas var tikt izmantotas Spēles publicitātes  nolūkos.
 6. Komandas kapteinis ir atbildīgs par profila satura atbilstību autortiesību, morāles un ētikas normām.
 7. Spēles dalībnieki ir atbildīgi par Kartupeļa labsajūtu visas spēles laikā, novietojot to saulainā vietā, laistot pēc nepieciešamības. Ieteicams lietot tikai dabīgas izcelsmes augu mēslošanas līdzekļus (piemēram, kompostu, vermikompostu, kūdru, kūtsmēslus).

Kā reģistrēties spēlei?

Reģistrēšanās spēlei ir iespējama divos veidos:

 1. Reģistrēšanās ar e-pastu
  1. Pēc reģistrēšanās uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta parole, kuru iespējams nomainīt
  2. Norādītais e-pasts un parole turpmāk tiek lietots, lai autorizētos spēlei
 2. Reģistrēšanās ar savu sociālā tīkla profilu (draugiem.lv, facebook.com, twitter.com)
 3. Reģistrējoties spēlei vietnē www.kartupelis.lv tiek izveidots kopīgs profils vienam Kartupelim un tā audzētājiem

Ieguvumi

Izaudzējot savu kartupeli, katrs audzētājs:

 • gūs izpratni par kartupeļa dzīves ciklu;
 • varēs dalīties pieredzē, vērojumos ar savas komandas biedriem;
 • procesā iesaistīs savu ģimeni;
 • varēs salīdzināt savu ražas apjomu individuāli, kā arī komandā;
 • veidos sadarbību ar savas komandas dalībniekiem vasarā;
 • sagādās prieku sev un ģimenei par paša izaudzēto ražu;
 • varēs novērtēt savas komandas katra dalībnieka atbildību un darba rezultātus rudenī;
 • piedalīties atraktīvos un izglītojošos stādīšanas un novākšanas pasākumos Alojā- kartupeļu galvaspilsētā.