NOLIKUMS


Projekts „KARTUPELIS – 2017”

 

NOLIKUMS

 

Mērķis: Iepazīt kartupeļu audzēšanas procesu, attīstot pētnieciskās, sadarbības un analizēšanas prasmes, procesu atspoguļojot e-vidē- www.kartupelis.lv

Uzdevumi:

 1. Pilnveidot prasmes darboties komandā.
 2. Radīt interesi par bioloģisko kartupeļu audzēšanu.
 3. Iepazīt kartupeļu rašanās vēsturi, šķirnes, ēdienus, tradīcijas u.c. interesantus faktus.

Organizatori: Alojas Ausekļa vidusskola

Norises laiks: 15.03.2017. – 22.09.2017.

Mērķauditorija: 2. – 3. klases skolēnu komandas. Komandā –  5 skolēni + atbildīgais skolotājs ( kapteinis)

Pieteikšanās: Katra skola var pieteikt neierobežotu komandu skaitu.

Pieteikties līdz 2017.gada 15.martam mājaslapā: www.kartupelis.lv

 

DARBA UZDEVUMI  četros  POSMOS

I posms no 15.03.2017. – 03.05.2017.

Mājas darbs visām komandām:

 1. Sagatavot komandas reklāmas vimpeli, kurā iekļauts KOMANDAS NOSAUKUMS, SKOLA UN DEVĪZE.

Noformējums:

 • ne lielāks par A2 formātu;
 • piestiprināts kātā, lai to varētu nest gājienā.

II posms  03.05.2017. Spēles sākums „Kartupeļa dienasgrāmata” (Nolikums mājas lapā  www.kartupelis.lv)

 1. Skolu komandas plkst.10.00 – 16.00 tiekas Alojas Ausekļa vidusskolā, Ausekļa ielā 1, Alojā, Alojas novadā, lai piedalītos kartupeļu stādīšanas, sportiskās un izglītojošās  aktivitātēs.
 2. Līdzi jāņem sagatavotais mājas darbs –  reklāmas vimpelis.
 3. Katra komanda ierodas vienotā apģērbā vai ar vienojošu  aksesuāru.
 4. Podus, zemi un sēklas kartupeļus katrs komandas dalībnieks saņems pasākumā.
 5. Maksa par pusdienām – 2.00 EUR no katra dalībnieka (maksājam skaidrā naudā).
 6. Uz pasākumu ierasties sportiskā, vieglā apģērbā, paredzot lietainus laika apstākļus.
 7. Sīkāku informāciju par pasākumu un spēles norisi nosūtīsim komandu kapteiņiem pēc reģistrācijas.

III posms no 4.05.2017- 21.09.2017. – darbs vasarā – spēles “Vasara kopā ar Kartupeli jeb Kartupeļa dienasgrāmata” norise ( www.kartupelis.lv)

 1. Katras komandas kapteinis organizē 5 skolēnu komandas darbu vasarā pēc sava individuālā plāna, izmantojot sadarbības formas ar ģimeni un komandas dalībniekiem.
 2. Kapteinis plānu sagatavo un pilda kā prezentāciju.
 3. Komandas kapteinis ir atbildīgs par komandas spēles gaitas atspoguļošanu, informācijas saturu mājaslapā: www.kartupelis.lv

IV posms – 22.09.2017. spēles „Kartupeļa dienasgrāmata” noslēguma pasākums

 1. Skolu komandas plkst.14.00 -21.00 tiekas Alojas Ausekļa vidusskolā.
 2. Komandas ierodas vienotā noformējumā ( kā II posmā).
 3. Katra komanda uz pasākumu ved līdzi podos izaugušos Kartupeļus.
 4. Komandas kapteinis iesniedz prezentāciju par III posma komandas aktivitātēm:
 1. elektroniski datu nesējā ( iesūtīt līdz 18.09.2017);
 2. prezentācijas formātā, nepārsniedzot A1 laukumu ( pasākuma dienā).
 1. Pasākuma norise:
 1. ražas novākšana – podu izbēršana, bumbuļu svēršana, mērīšana ( pasākums ārā);
 2. apbalvošana, prezentācijas, spēles, rotaļas un dejas (pasākums hallē). Ko darām ar karnevālu?
 1. Maksa par ēšanu – 2.00 EUR no katra dalībnieka (maksājam skaidrā naudā).

 

VĒRTĒŠANA UN BALVU FONDS

Vērtēšana notiks abos posmos:

I posmā tiks vērtēts komandas reklāma  ( vimpelis, apģērbs- kompozīcija, oriģinalitāte, kopskats, saskaņa ar nosaukumu).

Trīs laureātu komandas 03.04.2017 balvās saņems gardumu grozus.

II posmā tiks vērtētas komandas un individuālie dalībnieki dažādās aktivitātēs ( sports, zināšanas, erudīcija, radošums). Būs iespējams katram dalībniekam degustēt kartupeļu un cietes produktus.

III posmā  tiks vērtēts komandu kapteiņu ( skolotāju) darbs.  Kritēriji izstrādātajam komandas spēles norises plānam un tā atspoguļošanai prezentācijā :

 1. oriģinalitāte un radošums metodikā;
 2. pētījuma, sadarbības formu, atgriezeniskās saiknes nodrošinājums un tā atspoguļojums ;
 3. vizuālā kvalitāte, skaidrība, lakonisms.

Veicināšanas balvas komandu kapteiņi saņems 10 nominācijās 29.09. pasākumā.

IV posmā :

Individuāli – 3 laureāti – lielākā raža (svars), lielākais kartupelis.

Komandā – 3 laureāti – smagākā komandas raža, skaitliski lielākā komandas raža.

1 balva – spilgtākais komandas darba atspoguļojums mājaslapā.

Mazās balvas pasākuma aktivitātēs.