Pasākuma programmas izmaiņas


Cienījamie konkursa “Kartupelis 2017” dalībnieki!

Pasākuma programmā ir nelielas izmaiņas :
9:45 – 10.30 –  dalībnieku reģistrācija
10.45 –            dalībnieku stāšanās gājienam
11.00 –             pasākuma atklāšana
11.30 – 12.30 – darbošanās pieturās
12.30 – 13.00 – pusdienas un individuālās aktivitātes
13.00 – 14.00 – darbošanās pieturās
14.00 – 14.30 – pusdienas un individuālās aktivitātes
14.30 – 15.30 – darbošanās pieturās
15.45 – 16.00 – noslēgums